The Coast, Ilya Kuvshinov
The Coast

$120.00
Sold

Artist: Ilya Kuvshinov
Exhibition: The Art of The Wonderland / Ilya Kuvshinov Screening / Panel
Frame Width: 12.5" (31.75 cm)
Frame Height: 10.5" (26.67 cm)
Medium: Graphite
Features: Framed

Artwork

Signed by Ilya Kuvshinov


YOU MAY ALSO LIKE