Eternal by Ilya Kuvshinov, Ilya Kuvshinov
Eternal by Ilya Kuvshinov

$29.95
UNSIGNED

Artist: Ilya Kuvshinov
Exhibition: The Art of The Wonderland / Ilya Kuvshinov Screening / Panel
Height: 9.0" (22.86 cm)
Width: 7.5" (19.05 cm)
Depth: 0.75" (1.91 cm)

Books
MORE FROM Ilya Kuvshinov

Momentary Art of Ilya Kuvshinov, Ilya Kuvshinov
Momentary Art of Ilya Kuvshinov

$29.95
Wonderland: Cover (print), Ilya Kuvshinov
Wonderland: Cover (print)

$40.00
Eternal (print), Ilya Kuvshinov
Eternal (print)

$40.00
#3 (print), Ilya Kuvshinov
#3 (print)

$40.00
Wonderland: Falling  (print), Ilya Kuvshinov
Wonderland: Falling (print)

$35.00
Afterglow (print), Ilya Kuvshinov
Afterglow (print)

$35.00
Swimsuit (print), Ilya Kuvshinov
Swimsuit (print)

$35.00
Ao, Ilya Kuvshinov
Ao

$34.95
Corporate, Ilya Kuvshinov
Corporate

$29.95

YOU MAY ALSO LIKE